การเดินทางในประเทศแคนนาดา

transportations

-Visa & Passport-

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย ชั้น 15 อาคารอับดุลราฮิมเพลส (ตรงข้ามสวนลุมพินี) เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2646 4300 เปิดทําการยื่นวีซ่า วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น. เปิดทําการรับเล่มวีซ่า วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 13.30-15.45 น. ปิดทําการวันศุกร์-อาทิตย์

เอกสารสําหรับการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว

วีซ่าประเภทนี้จะเป็นวีซ่าชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยมีรายละเอียดการขอวีซ่าดังนี้

– หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานได้เกินกว่า 6 เดือน

– รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3.5×4.5 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป

– หลักฐานการเงิน (จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท)

– หลักฐานการงาน (หนังสือรับรองการทํางาน โดยระบุตําแหน่ง อายุการทํางาน และเงินเดือน)

– แบบฟอร์มคําร้องขอวีซ่า

– แคชเชียร์เช็คสําหรับค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยค่าวีซ่าท่องเที่ยวมี 2 ประเภทคือ วีซ่าท่องเที่ยว แบบเข้าออกครั้งเดียว ราคา 2,400 บาท และวีซ่า ท่องเที่ยวแบบเข้าออกหลายครั้ง ราคา 4,800 บาท

-TRANSPORTATIONS-

  • ทางอากาศ

สําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปแคนาดา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ทุกวัน เนื่องจากมีเที่ยวบิน และสายการบินหลายแห่งที่มีเที่ยวบินไปยังสนามบินระหว่างประเทศของแคนาดา ซึ่งสนามบินระหว่างประเทศมี 2 เมือง ได้แก่ แวนคูเวอร์และโทรอนโต โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเวลาบินได้ ตามเที่ยวบินที่มีอยู่ นอกจากนี้สายการบินบางแห่งยังมีความจําเป็น ที่จะต้องไปเปลี่ยนเครื่องบินกลางทางตามเมืองต่างๆ ที่สายการบินแม่กําหนดไว้

  • ทางรถไฟ

ทางรถไฟ สําหรับนักท่องเที่ยวที่วางแผนที่จะไปเยือน สหรัฐอเมริกาก่อน แล้วจึงมายังแคนาดา สามารถเดินทางได้โดย รถไฟจากสหรัฐอเมริกาที่เรียกกันว่า Amtrak ที่มีบริการมากถึง 3 เส้นทางคือ นิวยอร์ก-มอนทรีออล นิวยอร์ก-โทรอนโต และ ชิคาโก-โทรอนโต รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.amtrak.com

  • ทางรถโดยสาร

นี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการไปเยือนสหรัฐอเมริกาก่อนมาแคนาดา หากไม่โปรดปรานการนั่งรถไฟ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยรถโดยสารบริษัท Greyhound ซึ่งเป็นรถที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกาข้ามพรมแดนเข้าไปยังแคนาดา แต่การเดินทางประเภทนี้จะต้องผ่านจุดตรวจเอกสารที่ด่านพรมแดนด้วย ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเผื่อเวลาในการเดินทางเพิ่มสักหน่อย เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีการตรวจและมีคนข้ามไปเป็นจํานวนมาก ในวันหยุดสุดสัปดาห์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.greyhound.ca

-Getting around-

การเดินทางท่องเที่ยวในแคนาดาสะดวกปลอดภัยและมีให้เลือกมากมายตามความพอใจ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางด้วยค่าใช้จ่ายราคาถูก ที่นี่มีรถไฟและรถบัสไว้คอยบริการ แต่สําหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดเวลาเมื่อต้องเดินทางไกล การเดินทาง ด้วยเครื่องบินก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อย ซึ่งการเดินทางในทุกๆรูปแบบจะมีโอกาสได้เห็นทิวทัศน์และภูมิประเทศที่สวยงามของ แคนาดาที่แตกต่างกันไปคนละมุมมอง

  • ทางอากาศ แคนาดามีสายการบินแห่งชาติคือ Air Canada ซึ่งเป็นสายการบินที่มีให้บริการทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมี เส้นทางการบินระหว่างเมืองใหญ่ในรัฐต่างๆ ที่อํานวยความสะดวก ในการท่องเที่ยวในประเทศแคนาดาได้เป็นอย่างดีรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.aircanada.com

นอกจากสายการบินแห่งชาติแล้ว แคนาดายังมีสายการบินเอกชน ประจําท้องถิ่นอีกมากกว่า 10 แห่ง เช่น Air Labrador (www.airlabrador.com) Air Transit (www.airtransit.com) และ Westlet (www.westjet.Com) โดยในทุกๆสายการบินจะให้บริการระหว่างเมืองต่างๆ และรัฐต่างๆ ในแคนาดา รวมไปถึงในพื้นที่ที่ยังไม่มีถนนเข้าถึงบางแห่ง ซึ่งมีสายการบินเล็กที่มีเที่ยวบิน ให้บริการไปยังพื้นที่นั้นๆอีกด้วย

transportations

  • ทางรถไฟ การรถไฟประจําประเทศแคนาดามีทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดคือ สายโทรอนโต-แวนคูเวอร์ ซึ่งทุกเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความคลาสสิกของการเดินทางด้วยรถไฟที่มีจักรเหล็ก เก่าแก่จากยุค 1950 ไว้คอยลากหัวรถไฟ

การรถไฟแคนาดาถูกเรียกว่า VIA Rail มีเส้นทางการให้บริการระหว่างเมืองใหญ่ๆ ของทุกรัฐ ยกเว้นแต่เส้นทางฝั่งตอนใต้ ของแคนาดาที่ไม่มีเส้นทางให้การบริการ ซึ่งตั๋วรถไฟ VIA Rail มี ตัวพิเศษหลากหลายรูปแบบสําหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศแคนาดา โดยตัวพิเศษจะเป็นตัวที่นักท่องเที่ยวต้องซื้อจากบริษัททัวร์ นอกประเทศก่อนที่จะเดินทางเข้ามาแคนาดา เช่น ตัว Canrailbass เป็นตัวนอกฤดูท่องเที่ยวชนิดนั่งที่ใช้ได้เป็นเวลา 12 วัน และหมดเขต

ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยค่าตั๋วประเภทนี้อยู่ที่ราคา 423 ดอลลาร์ นอกจากนี้ยังมีตั๋วพิเศษสําหรับตู้นอนที่เรียกว่าตัว Coridorpass ซึ่งเป็นตัวของฤดูกาลการท่องเที่ยวที่ใช้เดินทางได้ เฉพาะในภูมิภาคตะวันออกของประเทศเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.viarail.ca

รถบัสและรถโดยสารทางไกล แคนาดามีรถบัสท้องถิ่นที่ให้บริการในทุกๆพื้นที่ภายในรัฐต่างๆ รวมไปถึงรถบัสของบริษัทเอกชนในท้องถิ่น อีกมากมายที่ให้บริการขนส่งมวลชนในระยะทางสั้นๆ ระหว่าง เมืองต่างๆในรัฐนอกจากนี้ยังมีบริษัทรถโดยสารทางไกลที่เรียกว่า รถเกรย์ฮาวด์ที่ให้บริการทุกเส้นทางในประเทศแคนาดา โดยเส้นทางไกลที่สุดของรถเกรย์ฮาวด์ที่มีในแคนาดาระยะทางไกลถึง 5,000 กิโลเมตรและใช้เวลานานถึง 69 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นการเดินทาง สายมอนทรีออล-แวนคูเวอร์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. greyhound.ca

transportations

  • รถยนต์ หากนักท่องเที่ยวต้องการความสนุกและประสบการณ์ดีๆ การเช่ารถขับในแคนาดาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน เพราะนอกจากจะสามารถเดินทางได้อย่างส่วนตัวและแวะจอดตาม สถานที่ต่างๆตามใจชอบแล้ว การขับรถเที่ยวยังทําให้นักท่องเที่ยว ได้เห็นและรู้จักทุกซอกทุกมุมของแคนาดาอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

การจราจรในแคนาดานั้นเป็นแบบไปขวามาซ้าย ตรงข้ามกับประเทศไทย และในการเช่ารถผู้ทําสัญญาเช่าจะต้องอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งการหาเช่ารถขับในแคนาดาสะดวกสบายมาก เนื่องจากมีบริษัท รถเช่ามากมายให้เลือกสรร นอกเสียจากเดินทางมาในช่วงฤดูร้อน และฤดูกาลการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรติดต่อเช่ารถไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

บริษัทเช่ารถชั้นนํามีดังนี้

Avis : www.avis.com
Alamo : www.alamo.com
Budget : www.budget.com
Hertz : www.hertz.com
Holiday Autos : www.holidayautos.com
Notional Car Rental : www.nationalcar.com
Rent-a-Wreck : www.rentawreck.ca

รถประจําทางในแต่ละรัฐ แคนาดามีรถประจําทางท้องถิ่นในเมืองใหญ่ของทุกรัฐไว้คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยว โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมคือค่าโดยสาร ซึ่งต้องเตรียมให้พอดีเนื่องจาก คนขับจะไม่มีเงินทอนให้ แต่ทางที่ดีที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางโดยรถประจําทางและเรือโดยสารชนิดต่างๆ แนะนําให้ซื้อตั๋วพิเศษที่เรียกว่า Pass เพื่อความสะดวกและประหยัดยิ่งขึ้น

รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ในแคนาดาไม่ต่างจากกรุงเทพฯ เนื่องจากหาได้ทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ และสถานีขนส่งรถโดยสาร สําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย สามารถใช้บริการเรียกแท็กซี่ทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา ซึ่งค่าโดยสารจะคิดตามมิเตอร์ นอกจากแท็กซี่ตามชนบทเท่านั้นที่ไม่มีมิเตอร์ นักท่องเที่ยวควรใช้วิธีตกลงราคากันก่อนใช้บริการ และเมื่อจ่าย ค่าโดยสารแล้วควรบวกค่าทิปอีก 15% ของค่าโดยสารตามธรรมเนียม การให้ทิปของแคนาดา

ทางเรือ เนื่องจากแคนาดามีภูมิประเทศที่ เป็นพื้นที่แม่น้ำและทะเลสาบมากมาย การเดินทาง โดยเรือจึงเป็นการเดินทางที่เข้ามามีบทบาท ในประเทศไม่น้อย ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่แทบ ทุกรัฐของแคนาดาจะมีเรือเฟอร์รี่เป็นพาหนะสําคัญ ซึ่งหากนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทาง ในแถบทะเลสาบ การเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่จึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ที่นอกจากจะมีเส้นทาง คมนาคมที่หลากหลายแล้ว ยังเป็นการเดินทางที่สามารถชมทัศนียภาพได้อย่างน่ารื่นรมย์อีกด้วย

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet

ติดตามบทความ การเดินทางท่องเที่ยวตามรูทเดินทาง เมโทรสาย 8 คลิก

Tagged : / / / /