หอบูชาฟ้าเทียนถาน สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแวะมาสักการะซักครั้งหนึ่ง

temple-of-heaven

– หอบูชาฟ้าเทียนถาน –
(Temple of Heaven)

หอบูชาฟ้าเทียนถาน ในภาษาจีนแปลว่า แท่นบูชาฟ้า เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยที่มักจะนึกภาพถึงหอกลม 3 ชั้น หลังคาปูกระเบื้องสีน้ำเงินเข้ม แต่แท้จริงแล้วหอบูชาฟ้าเทียนถาน ประกอบด้วยหอบูชาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่มาประกอบอยู่ในบริเวณเดียวกันทั้งหมด เรียกว่า The Tian Tan Complex หอบูชาฟ้าเทียนถานสร้างเสร็จ ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงในปี ค.ศ. 1420 เป็นที่สําหรับจักรพรรดิมาสวดมนต์บูชาสรวงสวรรค์เทพยดาฟ้าดินและบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 20 รัชสมัย ในฐานะที่องค์จักรพรรดิทรงเป็นพระโอรสแห่งสวรรค์ที่สามารถสื่อสารกับสรวงสวรรค์ได้ และเมื่อปี ค.ศ.1998 ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนมรดกโลกจาก UNESCO

หอบูชาเทียนถานจัดวางตําแหน่งโครงสร้างตําหนักในแนวเหนือ-ใต้เชื่อมโยงด้วยสะพานยกระดับจากพื้นดินระหว่างหอบูชาฉีเหนียนเตี้ยน กับหอบูชาหวงฉุงยูว์ ส่วนพื้นที่รอบๆเป็นสวนต้นสนไซปรัสเก่าแก่ที่มีจํานวนมากให้บรรยากาศคล้ายสวนป่า

เวลาให้เปิดให้เข้าชม: 08:00-17:30 น. ขายตั๋วถึง 16:00 น. 06:00-22:00น. (สวนสาธารณะ)
ค่าเข้าชม: เฉพาะสวน 15 หยวน ตัวแบบรวมทั้งหมด 34 หยวน
การเดินทาง: รถไฟใต้ดิน สาย 5 สถานี Tiantandongmen ทางออก A

  • หอบูชาอี้เหนียนเตี้ยน (Qinian Dian : Hall of Prayer for Good Harvests)

หอสักการะที่มีขนาดใหญ่สุด จักรพรรดิจะมาสักการะเพื่อขอให้ดินน้ำอุดมสมพรบริเวณรอบหอบูชามีไม้แกะสลักประดับโดยรอบเป็นรูปมังกรหมายถึงจักรพรรดิ และนกฟีนิกซ์หรือหงส์ หมายถึงจักรพรรดินีมีหลังคา 3 ชั้นเป็นกระเบื้องสีน้ำเงินเข้มหมายถึงสวรรค์ และลักษณะทรงกลมมีความหมายถึงท้องฟ้าชั้นบนสุดจะสังเกตเห็นป้ายตัวหนังสือสีทอง ลายพระหัตถ์ของจักรพรรดิ ส่วนยอดบนสุดคล้ายจุกสีทองขนาดใหญ่ ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยม มีระเบียงหินอ่อน 3 ชั้น ตามคติความเชื่อจีนที่ว่าทรงกลมคือสวรรค์ เช่น ในรูปทรงหอบชา ส่วนสี่เหลี่ยมส่วนฐานคือโลกมนุษย์ และแม้แต่ขอบเขตของ The Tian Tan Complex ทิศเหนือ มีรูปทรงครึ่งวงกลมส่วนทางทิศใต้ปลายสี่เหลี่ยม หอบูชานี้เคยถูกฟ้าผ่า ไฟไหม้มาหนหนึ่งและถูกซ่อมแซมตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

ภายในตรงกลางจัดตั้งแท่นบูชาป้ายจารึกเทพ บิดรส่วนของเสาขนาดใหญ่สีแดงลายใบไม้สีทองทั้ง 4 คอยค้ำส่วนโครงสร้างตรงกลางไว้มีความหมายว่า 4 ฤดู ส่วนอีก 24 เสารายรอบมีขนาดเล็กกว่า โดย 12 ต้น วงรอบหมายถึง 12 เดือนใน 1 ปี และอีก 12 ต้นคือ ชั่วโมงยามใน 1 วัน (2 ชม. = 1 โมงยาม) ที่สําคัญส่วนของเพดานมีลวดลายที่สวยงามโดยมีภาพของมังกร และหงส์ปิดทองอยู่ตรงกลางเพดานไฮไลท์ของที่นี่คือ โครงสร้างทุกอย่างใช้วิธีเข้าลิ่มไม้พอดีเป๊ะ ปราศจากตะปู แม้แต่ตัวเดียวก็หาไม่เจอ

สามารถเดินมาจากประตูทางตะวันออกของสวนผ่านระเบียงฉางหลางได้ มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมา เยี่ยมชมแม้เป็นเวลาช่วงบ่ายกว่าๆ ไปแล้วรอบๆ มีร้านขายของที่ระลึก 2-3 ร้าน และร้านให้เช่าชุดจีนโบราณ เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในปักกิ่ง

ซุ้มประตูทางเข้าออกหอบูชาฉีเหนียนเตี้ยนมีทั้งหมด 3 ช่อง ประตูทิศตะวันออก-เจ้าชาย  ตรงกลาง-จักรพรรดิ และทิศตะวันตก-ขุนนาง เมื่อเดินออกมาจะเจอสะพานตันปี้ Danpi (Red step bridge) เชื่อว่าเป็นสะพานเชื่อมสู่สวรรค์ ทางเหนือจะสูงกว่าทางตอนใต้ถนนกว้างมาก เมื่อเดินไปตามสะพานนี้จะเชื่อมกับหอบูชาหวงฉงยูว์ ใช้เวลาเดินราว 15 นาที ถ้านึกภาพสมัยนั้นคงใช้เกี้ยวหามองค์จักรพรรดิอย่างที่เห็นในหนังจีนอย่างแน่แท้

temple-of-heaven

  • หอบูชาหัวงถุงยูว์ (Imperial Vault of Heaven : Huang Qiongyu)

หอบูชาเทพสถิตมีลักษณะคล้ายกับหอบูชาฉี่เหนียนเตี้ยน แต่มีเพียงชั้นเดียว ด้านในมีแท่นบูชาป้ายจารึกเทพบิดร รอบๆมีกําแพงที่กั้น รั้วเหล็กคือ echo wall (Huiyinbi) กําแพงเสียงสะท้อนเมื่อพูดจากฝั่งหนึ่งเสียงจะไปถึงอีกฝั่ง ในแนวกําแพงทิศตะวันออก-ตะวันตก แต่การกั้นรัวเหล็กก็เหมือนงดการทดสอบเล่นไปโดยปริยายและเมื่อเดินออกจากกําแพงเสียงสะท้อน ที่เห็นแท่นวงกลมขนาดใหญ่คือแท่นบูชาหยวน ชิวถาน (Circular mound)

temple-of-heaven

  • แท่นบูชาหยวนชิวถาน (Circular mound : Yuanqiu)

ของเดิมสร้างปี ค.ศ.1530 และได้สร้างขึ้นใหม่ภายหลังใน ค.ศ. 1740 แท่นบูชาสูง 5 เมตร มีระเบียง 3 ชั้นทําจากหินอ่อนสีขาวที่แกะสลักลวดลายตามหัวเสาชั้นบนสุด ที่พื้นหินอ่อนมีวงทั้งหมด 9 วงซ้อนกัน และแต่ละวงจะเป็นหินอ่อนเรียงต่อคล้ายโมเสกอีก 9 ชิ้น รวมทั้งหมด 81 ชิ้น วงในสุดเป็นที่ยืนประทับของจักรพรรดิเวลาทําพิธีสักการะ

ส่วน Palace of Abstinence และ Divine Music จะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวนถ้ามีเวลาพอสามารถเดินไปชมได้ จะมีป้ายบอกทางอยู่ สําหรับ Palace of Abstinence คือตําหนักที่จักรพรรดิประทับเพื่ออดอาหารก่อนเข้าสู่พิธีสักการะ ส่วน Divine Music เป็นที่ซ้อมเครื่องดนตรีที่ใช้ใน งานพิธีของเหล่าข้าราชบริพาร

  • ระเบียงทางเดินฉางหลาง (Changlang)

จากสถานีรถไฟใต้ดิน เมื่อเดินมายังประตูทางเข้าทิศตะวันออกราว 500 เมตร เจอระเบียงทอดยาวไปสู่หอบูชาเหนียนเตี้ยน ตามระเบียงมีที่นั่งเล่นจะเห็นกลุข ตั้งวงเล่นไพ่นกกระจอกอย่างสนุกสนาน ใครที่ไม่ได้เล่นก็ไปยืนล้นดูได้คุณลุงคุณบากอะไร บ้างก็เล่นเครื่องดนตรีโบราณของตัวเองคนเดียว แต่ไม่ว่าใครก็ดูมีจุดหมายเดียว คือมาผ่อนคลายเจอเพื่อนฝูงและเวลาที่นี้ก็ดูจะผ่านไปอย่างเนิบช้าๆ เสียด้วย…

ตลาดไข่มุกผงเฉียว Pearl market (Hongqiao)

ลักษณะคล้ายห้างไม่ต่างจากเมืองไทย และเดินไม่ไกลจากหอบูชาเทียนถาน แค่ราว 5-10 นาที เหมาะสําหรับแวะหาอะไรทาน หรือเดินชมช้อปปิ้ง ตัวห้างชั้นล่างเป็นร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดมีแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดี ส่วนชั้นอื่นจะมีโซนขายเครื่องประดับเสื้อผ้า รองเท้าสินค้ามือหนึ่ง ส่วนใหญ่ก็อบยี่ห้อดังๆ มากมายทีเดียว และชั้นบนสุดขายเครื่องประดับไข่มุก

การเดินทาง: รถไฟใต้ดิน สาย 5 สถานี Tiantandongmen ทางออก A เดินไปทางทิศเหนือใกล้กับสะพาน ลอย หรือเดินจากหอบูชาเทียนถาน

  • ชมโชว์กังฟูที่ Red Theater

เมื่อมาเมืองจีนต้องขอชมการต่อสู้แบบกังฟูวัดเส้าหลินเสียหน่อย ที่โรงละคร Red Theater เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากหอเทียนถาน เหมาะมากที่จะมาหลังไปเที่ยวที่หอเทียนถานแล้ว จากราคาตั๋วแน่นอนงานนี้เลือกชั้นลอยราคา 140 หยวน นับว่าที่นี้สร้างเวทีสําหรับคนดูได้ดีมากๆ แม้แต่ชั้นลอยยังมองเห็นชัดเจนแม้แต่หน้าคนแสดงทั้งแสง สี เสียงจัดเต็ม ที่ สําคัญมีเล่าแทรกเป็นภาษาอังกฤษระยะๆ ทําให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดี และลีลากังฟูทําได้สนุก เร้าใจทีเดียว

ความเป็นมาของกังฟูวัดเส้าหลิน

วัดเส้าหลินเป็นวัดพุทธนิกายมหายานที่เก่าแก่ กว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาซงซาน (Shongshan) นอกจากฝึกสมาธิแล้วยังมีการฝึกวิทยายุทธ์ด้วย ทั้งหมัดมวย ลมปราณ กังฟู โดย กระบวนท่านั้นเลียนแบบการเคลื่อนไหวและท่าทาง พฤติกรรมของสัตว์ เช่น งู ลิง เสือ นอกจากนี้ยังมี เพลงมวยหมัดเมาที่จินตนาการเลียนแบบท่าทางคนเมา เป็นการฝึกขาและเอวให้แข็งแรง และยังฝึกฝน พลังลมปราณที่สามารถทะลุทะลวงอิฐให้แตกหักได้ อย่างง่ายดาย

เวลาเปิดให้เข้าชม: การแสดงมีรอบเดียว 19:00-20:10 น.
ค่าใช้จ่าย: 140-260 หยวน
การเดินทาง: ลงสถานีเดียวกับหอเทียนถาน แต่ต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วเดินเลียบถนนใหญ่ Tiyuguan ตรงไป 1 กม.

Note: สามารถจองตั๋วที่ www.redthea terkungfushow.com จะได้ ราคาลดต่ำกว่าหน้าเคาน์เตอร์ หลังจาก ชําระเงินผ่าน Paypal จะได้ e-mail ยืนยัน ระบุชื่อ รอบ วัน เวลา และรหัสจอง ให้ปริ้นท์หรือเซฟหน้าจอมาเพื่อแลกตัวจริง พร้อมโชว์พาสปอร์ตที่เคาน์เตอร์ก่อนการแสดง 30 นาที

สนับสนุนโดยยูฟ่าเบท ufabet

Tagged : / / / / / / / /