For meat lover ประวัติความเป็นมาของเมนูเนื้อจานเด็ด ตอนที่ 4

แฟกกอต (Faggot) อาหารยิดนิยมที่เปรียบเสมือนเรื่องตลกร้ายในยุคกลาง

แฟกกอต (Faggot) 

ปัจจุบัน แฟกกอต (faggot) เป็นคําสแลงอเมริกันที่มีความหมายเชิงลบสื่อถึงคนรักร่วมเพศ กลบความหมายเดิมที่ใช้ในฐานะชื่ออาหารอังกฤษยอดนิยม แฟกกอตเป็นอาหารที่จัดว่าอยู่ตรงกลางระหว่างไส้กรอกกับลูกชิ้นเนื้อ ทําโดยนําเศษเนื้อมาสับแล้วผสมกับเครื่องในเกล็ดขนมปังและหอมใหญ่ มักเสิร์ฟพร้อมน้ำเกรวี่ Continue reading “For meat lover ประวัติความเป็นมาของเมนูเนื้อจานเด็ด ตอนที่ 4”

Tagged : / / / / /