6 สายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมประวัติความเป็นมา

6 สายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมประวัติความเป็นมา ได้แก่ ทอยเกอร์ (Toyger), เบอร์แมน (Birman), บริติชชอร์ตแฮร์ (British Shorthair), เปอร์เซีย (Persian), รัสเซียนบลู (Russian Blue) และสก็อตติชโฟลด์ (Scottish Fold Continue reading “6 สายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมประวัติความเป็นมา”

Tagged : / / / / /

ถิ่นกำเนิดและลักษณะของแมวมันช์กิน, แร็กดอลล์, สฟิงซ์ และสโนว์ชู

ถิ่นกำเนิดและลักษณะของแมวมันช์กิน (Munchkin), แร็กดอลล์ (Ragdoll), สฟิงซ์ (Sphynx) และสโนว์ชู (Snowshoe)

Continue reading “ถิ่นกำเนิดและลักษณะของแมวมันช์กิน, แร็กดอลล์, สฟิงซ์ และสโนว์ชู”

Tagged : / / /

ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ

ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เบงกอล (Bengal), บอมเบย์ (Bombay), เอ็กโซติก (Exotic), หิมาลายัน (Himalayan) และเมนคูน  (Maine Coon)

Continue reading “ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ”

Tagged : / / / /

ประวัติของแมวตามถิ่นกำเนิดที่ cat lover ทั้งหลายควรรู้!

ประวัติของแมวตามถิ่นกำเนิดที่ cat lover ทั้งหลายควรรู้! ทั้งสายพันธุ์อะบิสซิเนียน (Abyssinian), อเมริกันเคิร์ล (American Curl), อเมริกันช็อร์ตแฮร์ (American Shorthair), อเมริกันไวร์แฮร์ (American Wirehair) และบาลินีส (Balinese)

Continue reading “ประวัติของแมวตามถิ่นกำเนิดที่ cat lover ทั้งหลายควรรู้!”

Tagged : / / / /