ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ

บอมเบย์ (Bombay)

ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เบงกอล (Bengal), บอมเบย์ (Bombay), เอ็กโซติก (Exotic), หิมาลายัน (Himalayan) และเมนคูน  (Maine Coon)

เบงกอล (Bengal)

เบงกอล (Bengal)

แมวพันธ์เบงกอลเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแมวดาว (Asian Leopard Cat) กับแมวบ้าน (Domestic Cat) การเริ่มต้นผสมพันธุ์แมวเบงกอลเกิดจาก ยีน มิลล์ ผู้หลงใหลในลวดลายของแมวป่า เธอจึงเริ่มเพาะพันธุ์แมวเบงกอลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 ระหว่างที่พัฒนาสายพันธุ์นั้นเกิดปัญหามากมาย ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือลายจุดของแมวนั้นเล็กเกินไป จนในที่สุด ปี ค.ศ. 1983 แมวต้นแบบของสายพันธุ์เบงกอลก็ได้รับการจดทะเบียนกับ The International Cat Association (TICA) ซึ่งมิลล์ใช้เวลาในการพัฒนาแมวสายพันธุ์เบงกอลนี้นานถึง 20 ปี

ชื่อสายพันธุ์เบงกอลมาจากชื่อวิทยาศาสตร์ของแมวป่าที่เรียกกันว่า Felis bengalensis Kerr แมวพันธุ์เบงกอลจดทะเบียนกับ The International Cat Association (TICA) แต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับ The Cat Fanciers Association (CFA) ได้ เนื่องจากยังไม่ได้มาตรฐานของสมาคม

ลักษณะของแมวพันธุ์เบงกอล

*มีขนาดกลางไปถึงใหญ่ ลําตัวเพรียวยาว

*กล้ามเนื้อชัดเจน

*ปลายหูกลม

*ตาเป็นรูปไข่

*ลวดลายบนตัวจะเป็นลายจุดเหมือนแมวป่า หรือเป็นลายหินอ่อน (marble)

บอมเบย์ (Bombay)

บอมเบย์ (Bombay)

เป็นแมวที่ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 1958 โดย นิกกี ฮอร์เนอร์ นักเพาะพันธุ์แมวจากรัฐเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเกิดจาก นิกกี ฮอร์เนอร์ ต้องการเพาะพันธุ์แมวที่มีลักษณะเหมือนเสือดํา (Black Panther) ในอินเดีย แต่มีขนาดเล็กกว่า

การเพาะพันธุ์สําเร็จในปี ค.ศ. 1965 และสามารถจดทะเบียนกับ The Cat Fanclers’ Association (CFA) ปี ค.ศ. 1970 และจดทะเบียนกับ The International Cat Association (TICA) ปี ค.ศ. 1979 แมวพันธุ์บอมเบย์เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวพันธุ์เบอร์มีสและแมวพันธุ์อเมริกันช็อร์ตแฮร์สีดํา

ลักษณะของแมวพันธุ์บอมเบย์

*มีขนาดตัวปานกลาง เพศผู้จะตัวใหญ่กว่าเพศเมีย

*ดวงตาสีทองแดง

*ขนสั้น ขนสีดําสนิทและเงาลื่นเหมือนเส้นไหม

เอ็กโซติก (Exotic)

เอ็กโซติก (Exotic)

เอ็กโซติกคือแมวลูกผสมระหว่างพันธุ์เปอร์เซียกับพันธุ์อเมริกันช็อร์ตแฮร์ จึงทําให้พันธุ์เอ็กโซติกมีลักษณะนิสัยและโครงสร้างร่างกายคล้ายพันธุ์เปอร์เซีย แต่มีสีขนและลวดลายหลากหลายเหมือนอเมริกันช็อร์ตแฮร์ โดยเอ็กโซติกนั้นถือเป็นแมวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปรองจากเปอร์เซียเลยทีเดียว

เอ็กโซติกได้รับการจดทะเบียนในชื่อพันธุ์เอ็กโซติกช็อร์ตแฮร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดย Federation Internationale Feline (FIFe) เนื่องจากพันธุ์เอ็กโซติกได้รับยืนขนยาวมาจากเปอร์เซีย จึงทําให้โดยเฉลี่ย 1 ใน 4 จะมีขนยาว

The Cat Fanciers’ Association (CFA) รับรองสายพันธุ์แมวเอ็กโซติก ขนยาว (Exotic Longhair) ให้เป็นแมวเอ็กโซติก ซึ่งแตกต่างจาก The International Cat Association (TICA) ที่ให้เอ็กโซติกขนยาว ถูกรับรองสายพันธุ์รวมกับเปอร์เซีย

ลักษณะของแมวพันธุ์เอ็กโชติก

*หัวกลม กะโหลกกว้าง

*หน้าแบน จมูกสั้น

*ตากลมโต หูขนาดเล็ก

*รูปร่างอ้วนกลม

*ขนแน่นและนุ่ม

หิมาลายัน (Himalayan)

หิมาลายัน (Himalayan)

เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเปอร์เซียกับวิเชียรมาศ จึงทําให้หิมาลายันมีขนยาวเหมือนพันธุ์เปอร์เซีย และมีแต้มสี 9 จุด เหมือนพันธุ์วิเชียรมาศ ถึงแม้ว่าจะมีชื่อว่าหิมาลายัน แต่ก็ไม่ได้มีถิ่นกําเนิดที่เทือกเขาหิมาลัยแต่อย่างใด หิมาลายันตัวแรกถูกผสมขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1930 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

คําว่า “หิมาลายัน” เป็นชื่อเรียกลวดลายของสัตว์ ซึ่งนอกจากแมวแล้วก็ยังมีกระต่ายพันธุ์หิมาลายันและหนูพันธุ์หิมาลายันอีกด้วย หิมาลายันไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ The Cat Fanciers’ Association (CFA) เนื่องจากทาง CFA ระบุว่าแต้มสี 9 จุดซึ่งเป็นลวดลายของหิมาลายันนั้นเป็นเพียงลวดลายหนึ่งของแมวเปอร์เซียเท่านั้น

ลักษณะของแมวพันธุ์หิมาลายัน

*ตัวขนาดเล็กถึงกลาง

*ขาเล็ก

*หูสั้น

*จมูกสั้น

*แก้มนูน

*ขนยาว

*มีแต้มสีแบบแมววิเชียรมาศ 9 จุด ได้แก่ ครอบหน้า หูสองข้าง ขาทั้งสี่ หาง และอวัยวะเพศ

*ตาสีฟ้าสดใสเหมือนวิเชียรมาศ

เมนคูน  (Maine Coon)

เมนคูน  (Maine Coon)

ต้นกําเนิดที่แท้จริงของแมวพันธุ์เมนคูนไม่แน่ชัด มีเพียงนิทานพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าต่างๆที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับแมวพันธุ์นี้เท่านั้น ซึ่งหนึ่งในนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับเมนคูนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชินีมารี อองตัวแนต (Marie Antoinette) แห่งฝรั่งเศส

เรื่องเล่าบอกว่าพระนางมารี อองตัวแนต โปรดสัตว์มาก ทรงมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในพระตําหนักเป็นจํานวนมาก หนึ่งในนั้นคือแมวขนยาวสายพันธุ์หนึ่ง ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1789 พระนางมารี อองตัวแนตตัดสินพระทัยส่งทรัพย์สินส่วนพระองค์ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงจํานวนหนึ่งลงเรือไปก่อนที่พระองค์จะเสด็จหนีตามไปภายหลัง สัตว์เลี้ยงนั้นมีแมวขนยาวรวมอยู่ด้วย

แต่สุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จหนีตามเรือลํานั้นไปเพราะถูกตัดสินปลงพระชนม์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1793 ในข้อหาเป็นทรราชย์ขั้นร้ายแรง เรือที่พระนางมารี อองตัวแนต ทรงส่งออกไปนั้น ลอยไปติดท่าเรือที่รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทําให้แมวขนยาวพันธุ์นั้นถูกเรียกว่า “เมนคูน” โดยชื่อพันธุ์เมนคูนมาจากสถานที่ที่เจอแมวพันธุ์นี้ครั้งแรกนั้นคือรัฐเมน ส่วนคําว่า “คน” มาจากลักษณะของหางที่เป็นพวงเหมือนแรคคูน จึงนําชื่อนี้มาเรียกแมวขนยาวพันธุ์นี้ด้วย

เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับแมวพันธุ์เมนคูนที่มีชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งคือ มีกะลาสีชาวอังกฤษชื่อ ชาร์ลส์ คูน เขาเก็บแมวขนยาวตัวหนึ่งมาเลี้ยงไว้บนเรือ จนเมื่อเรือไปเทียบท่าที่นิวอิงแลนด์ แมวบนเรือก็ไปผสมกับแมวพื้นเมืองจนเกิดลูกแมวขึ้นอีกมากมาย และได้เรียกแมวเหล่านั้นว่า “Coon’s Cat” หรือแมวของคนนั่นเอง

จากการตรวจสอบสายพันธุ์ทําให้สามารถระบุได้ว่า แมวพันธุ์เมนคูนเกิดจากแมวขนยาวจากอังกฤษ (อาจจะเป็นแมวของกะลาสี ชาร์ลส์ คูน) มาผสมกับแมวท้องถิ่น เมื่อปี ค.ศ. 1895 แมวพันธุ์เมนคูนจํานวน 12 ตัว ได้เข้าร่วมในการประกวดแมวครั้งแรกที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และในงานนี้โคเซย์ แมวเมนคูนของ เฟร็ด บราวน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ลักษณะของแมวพันธุ์เมนคูน

*มีขนาดลําตัวค่อนข้างใหญ่ เมนคูนเป็นแมวบ้านที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

*ลําตัวค่อนข้างยาว บางตัวอาจยาวมากกว่า 1 เมตร

*ขนเป็นมันเงา ไม่ยาวมากนัก

*เพศผู้จะมีขนที่คอหนากว่าเพศเมีย

*หูชี้ตั้ง ปลายแหลม

Tagged : / / / /