6 สายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมประวัติความเป็นมา

สก็อตติชโฟลด์ (Scottish Fold)

6 สายพันธุ์แมวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมประวัติความเป็นมา ได้แก่ ทอยเกอร์ (Toyger), เบอร์แมน (Birman), บริติชชอร์ตแฮร์ (British Shorthair), เปอร์เซีย (Persian), รัสเซียนบลู (Russian Blue) และสก็อตติชโฟลด์ (Scottish Fold

ทอยเกอร์ (Toyger)

ทอยเกอร์ (Toyger)

แมวสายพันธุ์ทอยเกอร์ (Toyger) นี้เริ่มพัฒนาสายพันธุ์เมื่อปี ค.ศ. 1980 โดย จูดี ซุกเดน นักเพาะพันธุ์แมว โดยการพัฒนาสายพันธุ์เกิดจาก จูดี ซุกเดน สังเกตเห็นลวดลายและลักษณะที่แปลกออกไปจากเดิม เธอจึงเริ่มศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง ทอยเกอร์เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวบ้านกับพันธุ์เบงกอล และเนื่องจากลวดลายของทอยเกอร์มีลักษณะคล้ายกับเสือ สายพันธุ์นี้ จึงมีชื่อว่า “ทอยเกอร์” ซึ่งแปลว่าเสือตัวเล็กนั่นเอง ซึ่งลวดลายของทอยเกอร์พัฒนาเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์เสือป่า

ลักษณะขอแมวพันธุ์ทอยเกอร์

*มีขนาดกลาง

*ลวดลายรอบตัวคล้ายกับลายเสือ มีรอยสีดํารอบคอ

*ตากลมโต

*หูใหญ่กว้างพอประมาณ

*หางยาว

*ปลายหางและองเท้าต้องเป็นสีดําเท่านั้น

เบอร์แมน (Birman)

เบอร์แมน (Birman)

แมวพันธุ์เบอร์แมนค้นพบครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1925 ชื่อสายพันธุ์เบอร์แมน (Birman) มาคําว่า Birmanie ในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นคําเรียกประเทศพม่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีแมวพันธุ์เบอร์แมนหลงเหลืออยู่น้อยมาก เนื่องจากไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร จึงทําให้เกิดการข้ามสายพันธุ์ มีลูกแมวบางส่วนเกิดมาจากการผสมระหว่างเบอร์แมนกับเปอร์เซีย หรือเบอร์แมนกับวิเชียรมาศ ประมาณปี ค.ศ. 1950 ได้เกิดลูกแมวเบอร์แมนแท้ที่ไม่มีการผสมของแมวพันธุ์อื่นๆ เป็นครั้งแรก หลังจากเกือบสูญพันธุ์ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เบอร์แมนถูกนําไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1959 และจดทะเบียนกับ The Cat Fanciers’ Association (CFA) ในปี ค.ศ. 1967 โดยแมวพันธุ์เบอร์แมนนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในอังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และเยอรมนี

ลักษณะของแมวพันธุ์เบอร์แมน

*มีขนาดใหญ่

*กล้ามเนื้อแน่น กํายํา แข็งแรง

*ขนยาวนุ่มเหมือนเส้นไหม

*แต้มสีคล้ายวิเชียรมาศคือ บริเวณใบหน้า หูสองข้าง หาง อวัยวะเพศ และขา

*เอกลักษณ์ของเบอร์แมนคือ แม้ว่าจะมีแต้มสีที่ขาเหมือนวิเชียรมาศ แต่ที่อุ้งเท้าทั้งสี่จะยังเป็นสีขาว

*ตากลม สีฟ้า

บริติชชอร์ตแฮร์ (British Shorthair)

บริติชชอร์ตแฮร์ (British Shorthair)

เป็นแมวท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ บรรพบุรุษของแมวพันธุ์นี้ถูกนํามาจากโรมันเมื่อ 2,000 ปีก่อน บริติชช็อร์ตแฮร์ได้เข้าร่วมการประกวดแมวของ The Cat Fanciers’ Association ในสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในปี ค.ศ. 1980 และแม้ว่าบริติชช็อร์ตแฮร์จะได้เข้าร่วมประกวดแมวโลกในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมและค่อนข้างหาได้ยากในสหรัฐอเมริกา

ลักษณะของแมวพันธุ์บริติชอร์ตแฮร์

*ตากลมโต

*ขนสั้น สีขนมีหลายสี แต่ที่นิยมคือสีเทาอมฟ้า (blue)

*จมูกสั้น กว้าง แต่ไม่แบนแบบเปอร์เซีย

*หัวกลม

*ลําตัวบึกบึน แผงอกแน่น

*หางกลม ยาว

เปอร์เซีย (Persian)

เปอร์เซีย (Persian)

ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนว่าแมวขนยาวตัวแรกค้นพบครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ หรือค้นพบครั้งแรกที่ไหน บางทฤษฎีคาดว่าค้นพบครั้งแรกในกลุ่มของแมวป่าแอฟริกัน แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการค้นพบเอกสารที่บันทึกไว้ว่าแมวพันธุ์เปอร์เซียถูกนําเข้าจากดินแดนเปอร์เซีย หรือประเทศอิหร่าน ไปยังประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1620 โดย ปีเอโตร เดลลา วัลเล นักเดินทางชาวอิตาลี

ในช่วงเวลาเดียวกันก็เริ่มมีการนําเข้าแมวขนยาวคล้ายๆแมวพันธุ์เปอร์เซียแต่มีขนาดเล็กกว่ามาจากประเทศตุรกี โดยตั้งชื่อแมวพันธุ์นี้ว่า แองโกรา (Angora) จากการนําเข้าแมวทั้งสองสายพันธุ์ในเวลาใกล้เคียงกันจึงเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์เกิดขึ้น บรรดานักวิจัยจึงกังวลว่าการข้ามสายพันธุ์นี้จะทําให้เอกลักษณ์ของแมวพันธุ์เปอร์เซียสูญหายไป จึงเริ่มมีการกวดขันในการผสมพันธุ์แมวมากขึ้น

แมวพันธุ์เปอร์เซียได้ถูกส่งให้เข้าร่วมงานแสดงแมวเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1871 ที่คริสตัลพาเลซ อังกฤษ หลังจากนั้นแมวเปอร์เซียก็เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในปี ค.ศ. 2012 แมวพันธุ์เปอร์เซียได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 6 รองจากบริติชช็อตแฮร์ แร็กดอลล์ วิเชียรมาศ เมนคูน และเบอร์มีส ตามลําดับ

ลักษณะของแมวพันธุ์เปอร์เซีย

*มีขนาดกลางถึงใหญ่

*มีกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรงดี หัวและหน้ากลม

*หน้าผากโหนก

*ตากลมโต

*หูเล็ก ปลายหูมน

*จมูกสั้นและหัก 

*ขนยาว

รัสเซียนบลู (Russian Blue)

รัสเซียนบลู (Russian Blue)

รัสเซียนบลู (Russian Blue) มีถิ่นกําเนิดจากเมืองอาร์คันเกลสค์ ตอนเหนือของประเทศรัสเซีย จากตํานานท้องถิ่นเล่าว่า มีกะลาสีเรือชาวรัสเซียคนหนึ่งได้เอาแมวรัสเซียนบลูมาแลกขาแกะขาหนึ่งกับเจ้าของอู่เรือที่อังกฤษ จึงทําให้แมวพันธุ์นี้ได้ไปแพร่พันธุ์ที่อังกฤษเป็นครั้งแรก

แมวพันธุ์รัสเซียนบลูปรากฏตัวสู่งานประกวดแมวเป็นครั้งแรกในงานแสดงแมวที่คริสตัลพาเลซ อังกฤษในปี ค.ศ. 1875 ในกลุ่มของแมวทูต ปี ค.ศ. 1912 แมวพันธุ์รัสเซียนบลูได้รับการรับรองให้สามารถประกวดในงานแมวต่างๆได้ โดยแมวพันธุ์รัสเซียนบลูได้นําเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี ค.ศ. 1900

ลักษณะของแมวพันธุ์รัสเซียนบลู

*มีขนาดตัวใหญ่

*ลําตัวเรียวยาว

*ตากลมโต สีเขียวสดใส

*ขนสั้นนุ่มลื่น สีขนจะเป็นสีเทาเงิน

สก็อตติชโฟลด์ (Scottish Fold)

สก็อตติชโฟลด์ (Scottish Fold)

แมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์ค้นพบครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1961 ในยุ้งฉางแห่งหนึ่งที่ประเทศสกอตแลนด์ มีชื่อว่าซูซี่ ซูซี่คลอดลูกออกมา 2 ตัว วิลเลียม รอสส์ และภรรยาจึงนําลูกแมวเพศเมียมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่า สนุกส์ เมื่อสนุกส์โตขึ้นได้ผสมพันธุ์กับบริติชช็อร์ตแฮร์ และคลอดลูกออกมาจนเป็นต้นกําเนิดของสายพันธุ์สก็อตติชโฟลด์

ปี ค.ศ. 1960 พัต เทอร์เนอร์ นักพันธุศาสตร์เริ่มเพาะพันธุ์แมวสกอตติชโฟลด์อย่างจริงจัง ในเวลา 3 ปีมีลูกแมวเกิดมาทั้งหมด 76 ตัว เป็นหูพับ 34 ตัว แมร์รีและวิลเลียม รอสส์ คู่สามี-ภรรยา ที่เหลือคือแมวหูตั้งปกติ ผู้ค้นพบแมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์เป็นคนแรก จากการเพาะพันธุ์แมวสกอตติชโฟลด์ของ พัต เทอร์เนอร์ สามารถลงความเห็นได้ว่าแมวที่มีหูพับคือลักษณะเด่น หมายถึงถ้าแมวที่มีหูตั้งผสมกับแมวที่มีหูพับจะทําให้ลูกแมวมีหูพับ

ครอบครัวรอสส์ได้มอบลูกแมวของซูซี่ส่วนหนึ่งให้กับศาสตราจารย์ดอกเตอร์เนล ท็อดด์ นักพันธุศาสตร์ชาวอเมริกัน ปี ค.ศ. 1971 ลูกแมวสก็อตติชโฟลด์ครอกแรกก็เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ขึ้นทะเบียนกับ The Cat Fanciers’ Association (CFA) ในปี ค.ศ. 1974

หูพับไปด้านหน้า สามารถพับได้ 3 ระดับ คือ Single Fold (ปลายหูพับลงเล็กน้อย), Double Fold (หูพับไปด้านหน้าประมาณครึ่งหนึ่งของใบหู แต่ไม่แนบหัว) และ Triple Fold (หูแนบไปกับหัว) แต่ลูกแมวบางครอกจะมีตัวหนึ่งที่หูจะไม่พับลงเลย แต่ก็มียีนของแมวหูพับแฝงอยู่ในตัวเสมอซึ่งลักษณะหูพับอาจไปแสดงในรุ่นลูกได้

ลักษณะของแมวพันธุ์สก็อตติชโฟลด์

*ตัวกลม 

*หัวกลม แต่จมูกสั้น ทําให้หน้าตาคล้ายนกฮูก

*คอสั้น 

*ดวงตากลมโต

*คางมน

Tagged : / / / / /