แซมเศวต, วิเชียรมาศ, ศุภลักษณ์ แมวไทยนำโชคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

วิเชียรมาศ (Siamese Cat)

แซมเศวต (Sam Sawet), วิเชียรมาศ (Siamese Cat), ศุภลักษณ์ แมวไทยนำโชคที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ

แซมเศวต (Sam Sawet)

แซมเศวต (Sam Sawet)

แซมเศวต แปลว่า มีสีขาวขึ้นแซม แมวแซมเศวตเป็น 1 ใน 17 แมวมงคลที่มีรายชื่ออยู่ในตําราแมว ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมาก

ปี ค.ศ. 2005 อารีย์ อยู่บํารุง ประธานชมรมอนุรักษ์แมวสยามได้ค้นพบ แมวแซมเศวตตัวแรกเป็นแมวเพศเมียชื่อแซมn(เสียชีวิตแล้ว) ปัจจุบันมีแมวแซมเศวตเหลือเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น

ลักษณะของแมวพันธุ์แชมเศวต

*ขนาดตัวปานกลาง หุ่นเพรียว รูปร่างสง่างาม

*ใบหน้าเป็นสามเหลี่ยม หน้ายาวพอประมาณนี้ หูตั้ง

*หางยาว ไม่ขอด

*สีของดวงตาจะมีสี่สีเช่นเดียวกับแมวโกญจาคือ สีเหลืองพลอยไพฑูรย์ สีเหลืองเอื้องผึ้ง สีเหลืองข้าวเปลือก และสีเหลืองอําพัน

*ลักษณะเด่นของแมวแซมเศวตคือจะมีขนสีดําเป็นพื้น และมีขนสีขาวขึ้นแซมตลอดทั้งตัวตั้งแต่เกิด (แมวบางตัวอาจมีขนสีขาวขึ้นแซมบางส่วนของร่างกาย ถือว่าไม่ถูกต้องตามลักษณะ และแมวบางตัวอาจมีขนสีขาวขึ้นแซมตอนโตหรืออายุมากแล้ว นั่นคือแมวขนหงอก ไม่ใช่แมวแซมเศวต)

วิเชียรมาศ (Siamese Cat)

วิเชียรมาศ (Siamese Cat)

คําว่า “วิเชียรมาศ” มีความหมายว่า “เพชรแห่งดวงจันทร์” แมววิเชียรมาศเป็น 1 ใน 17 แมวมงคลตามตําราแมวที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นแมวที่ชนชั้นสูงนิยมเลี้ยงมากที่สุด ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเลี้ยงได้ และสามารถพบแมววิเชียรมาศได้ทั่วไปในเขตพระราชวัง

มีการเข้าใจผิดว่าแมววิเชียรมาศคือแมวเก้าแต้ม (1 ใน 17 แมวมงคลตามตําราแมวที่คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์หมดแล้ว) แต่ความเป็นจริงแล้วแมวเก้าแต้มเป็นแมวที่มีพื้นสีขาวและมีแต้มสีดําตามจุดต่างๆของร่างกาย 9 จุด (ไม่มีการระบุตําแหน่งของการแต้มสี) แต่วิเชียรมาศจะมีสีพื้นเป็นสีงาช้าง แต้มด้วยสีครั่ง (น้ำตาลไหม้) ที่บริเวณใบหน้า หูทั้งสองข้าง ขาทั้งสี่ข้าง หาง และอวัยวะเพศ รวมเป็น 9 จุดเช่นกัน

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แมววิเชียรมาศบางส่วนถูกต้อนไปยังพม่าด้วย จึงทําให้ประเทศไทยมีแมววิเชียรมาศหลงเหลืออยู่น้อยมาก จนกระทั่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสโร) ไปกรุงศรีอยุธยาแล้วพบกับแมววิเชียรมาศจึงให้คนไล่ต้อนกลับมาเลี้ยงที่วัดอนงคาราม

แมววิเชียรมาศเริ่มมีชื่อเสียงระดับโลกจากการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานแมววิเชียรมาศคู่หนึ่งให้แก่กงสุลชาวอังกฤษชื่อว่า เอ็ดเวิร์ด เบลนโคว์ กูลด์ หลังจากนั้นแมวคู่นี้ถูกส่งเข้าประกวดที่อังกฤษ และได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 1884 ประเภทแมวขนสั้น จึงทําให้แมววิเชียรมาศเป็นที่รู้จักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ชาวต่างชาติเรียกแมววิเชียรมาศว่า แมวสยาม (Siamese Cat) ตามถิ่นกําเนิดของแมว ในปี ค.ศ. 1878 แมววิเชียรมาศถูกนําเข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกงสุลชาวอเมริกันชื่อ เดวิด ชิคเคิลส์ ซึ่งเดวิดได้มอบแมววิเชียรมาศให้กับ ลูซี แวร์ เว็บบ์ เฮส์ ภริยาของประธานาธิบดีรัทเทอร์ฟอร์ด เบอร์ชาร์ด เฮส์ (ประธานาธิบดีคนที่ 19 ของประเทศสหรัฐอเมริกา) แมววิเชียรมาศตัวนี้ได้รับการตั้งชื่อว่า “สยาม” และถูกเลี้ยงในทําเนียบขาวจนกระทั่งเสียชีวิต

แมววิเชียรมาศมีดวงตาสีฟ้าสดใสและสีขนที่สวยงามแปลกตา จึงทําให้ชาวต่างชาตินิยมนําไป ผสมข้ามสายพันธุ์กับแมวพันธุ์อื่นๆเพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ (หรืออาจเกิดจากการกลายพันธุ์ของ แมววิเชียรมาศเอง)

แมววิเชียรมาศในต่างประเทศมีลักษณะแตกต่างจากเดิมไปมากเนื่องจากถูกพัฒนาสายพันธุ์ จึงทําให้เกิดแมววิเชียรมาศ 2 ลักษณะ คือ Traditional Siamese Cat และ Modern Siamese Cat เนื่องจากถูกพัฒนาสายพันธุ์จึงทําให้อัตลักษณ์ความเป็นแมววิเชียรมาศหายไป กลุ่มคนรัก แมววิเชียรมาศในประเทศไทยจึงมีความคิดที่จะนําแมววิเชียรมาศขึ้นจดทะเบียนกับสมาคมแมวนานาชาติใหม่อีกครั้ง โดยใช้ชื่อวิเชียรมาศ (Wichianmat Cat) เพื่อให้คงอัตลักษณ์ความเป็นแมววิเชียรมาศไว้

แมววิเชียรมาศนํามาใช้เป็นแมสคอตในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ปี ค.ศ. 1995 ที่จังหวัด เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดยแมววิเชียรมาศตัวนี้มีชื่อว่า “สวัสดี” (Sawasdee)

ลักษณะของแมวพันธุ์วิเชียรมาศ

*รูปร่างสง่างาม ขนาดตัวปานกลาง

*Traditional Siamese Cat จะมีหัวที่ไม่กลมหรือแหลมเกินไป หน้าผากใหญ่และแบน หากเป็นแบบ Modern Siamese Cat หน้าจะ แหลมกว่า ยาวกว่า

*หูใหญ่ตั้งสูงเด่นบนส่วนหัว

*ดวงตาสีฟ้าสดใส

*ขนสั้นแน่นสีน้ําตาลอ่อน มีแต้มสีครั่งหรือสีน้ําตาลไหม้ที่บริเวณ ใบหน้า หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ หาง และที่อวัยวะเพศ (ทั้งแมวเพศผู้และ แมวเพศเมีย) รวม 9 แห่ง ขณะที่เป็นลูกแมวจะยังไม่มีการแต้มสี สีขนที่เป็นสีพื้นจะออกสีครีมอ่อนๆ หรือขาวนวล พอโตขึ้นสีจะค่อยๆเข้มขึ้นตามลําดับจนเป็นสีน้ำตาล

*หางยาว ปลายแหลมชี้ตรง

ศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์ (อ่านว่า สุบ-พะ ลัก) แปลว่า มีลักษณะดีงาม 6 “แมวทองแดง” เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของแมวศุภลักษณ์

ศุภลักษณ์เป็น 1 ใน 17 แมวมงคลที่มีรายชื่ออยู่ในตําราแมวตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นแมวที่ยังไม่สูญพันธุ์ แต่หายากมากที่สุด ในอดีตผู้ที่สามารถเลี้ยงแมวศุภลักษณ์ได้จะต้องเป็นชนชั้นสูงหรือราชวงศ์ จึงทําให้แมวศุภลักษณ์ถูกเลี้ยงในบริเวณพระราชวังเท่านั้น

เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1767) พม่าได้เผาทําลายพระราชวังในกรุงศรีอยุธยาทิ้ง ทั้งหมด รวมทั้งกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติต่างๆไปยังพม่าด้วย หลายสิบปีที่ผ่านมา เหล่านักเพาะพันธุ์แมวในประเทศไทยพยายามที่จะรื้อฟื้นแมวศุภลักษณ์ให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง แต่ยังเกิดอุปสรรคมากมาย เช่น ไม่สามารถหาแมวศุภลักษณ์เพศผู้และเพศเมียที่เป็นศุภลักษณ์สายพันธุ์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาผสมกันได้ เนื่องจากหากไม่ใช่แมวศุภลักษณ์แท้ๆทั้งเพศผู้และเพศเมีย ลูกที่เกิดมาจะเป็นแมวสีดําล้วน ไม่ใช่แมวศุภลักษณ์

วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2015 เกิดลูกแมวศุภลักษณ์ครอกประวัติศาสตร์ ลูกแมวที่เกิดมาเป็นแมวศุภลักษณ์แท้ทั้งครอกจํานวน 6 ตัว หลังจากที่ไม่มีลูกแมวศุภลักษณ์เกิดในประเทศไทยเลยนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาไปเมื่อปี ค.ศ. 1767

คุณจักรพันธ์ จินะโกษฐ์ เป็นผู้พบ “อโยเดีย” แม่แมวของลูกแมววิเชียรมาศทั้งหกที่ประเทศพม่าแล้วนํากลับมายังประเทศไทย จากนั้นส่งมอบให้กับทา’เพจแมวศุภลักษณ์เพื่อเพาะพันธุ์ต่อไป โดยพ่อแมวของลูกแมวครอกนี้คือ “อโยธยา” แมวศุภลักษณ์เพศผู้ที่ทางผู้ดูแลเพจได้เลี้ยงไว้อยู่ก่อนแล้ว

ปัจจุบันยังคงมีความพยายามที่จะเพาะพันธุ์แมวศุภลักษณ์ให้มีจํานวนมากขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์แมวมงคลลheค่านี้ให้มีสืบต่อไป โดยทางผู้เพาะพันธุ์เองพยายามที่จะนําแมวศุภลักษณ์มาจดทะเบียนใหม่อีกครั้ง หลังจากที่คนเข้าใจผิดว่าแมวศุภลักษณ์กับแมวเบอร์มีสคือสายพันธุ์เดียวกัน

ความแตกต่างระหว่างแมวศุภลักษณ์และเบอร์มีส คือแมวศุภลักษณ์จะมีสีเดียวล้วนทั้งตัว ไม่มีแต้มสีเข้มบนใบหน้า มีอุ้งเท้าเป็นสีน้ำตาลแดงอมส้ม

ลักษณะของแมวพันธุ์ศุภลักษณ์

*ขนสั้น

*มีขนสีทองแดงตลอดทั้งตัว ไม่มีสีอื่นปน และไม่มีแต้มสีใดๆ

*หัวค่อนข้างกลมและกว้าง 

*หนวดสีทองแดง

*หูแผ่ใหญ่กว้าง

*ดวงตาสีอําพัน

*อุ้งเท้าสีน้ำตาลแดงอมส้ม

*หางยาวเรียว ไม่ขอด ไม่กุด

Tagged : / /