ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ

ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ เบงกอล (Bengal), บอมเบย์ (Bombay), เอ็กโซติก (Exotic), หิมาลายัน (Himalayan) และเมนคูน  (Maine Coon)

Continue reading “ลักษณะและความเป็นมาของแมวสายพันธุ์ต่างๆ”

Tagged : / / / /